Pęczniew
Kategoria: Futsal Junior (I wariant)

 

 

 

 

Organizator Regionalny
Imię i Nazwisko: Jarosław Dominiak
tel. 604 735 565
e-mail: jaroslawdominiak@wp.pl

Gmina Wiejska Pęczniew
Województwo: Łódzkie
Powiat: Poddębicki
portal: www.peczniew.pl